VANJSKI SURADNICI

Asja Dubravčić (Hrvatska)

Asja Dubravčić je magistra logopedije i magistra edukacijske rehabilitacije, registrirana terapeutkinja igrom (RPT) praktičarka ekspresivne art terapije (CEAT) i edukantica integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije (CIR). S Centrom Proventus surađuje u sklopu dvije edukacije: “Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju” i “Integrativna psihoterapija igrom”.

Gordana Daniel (Hrvatska)

Gordana Daniel, socijalna radnica, realitetna terapeutkinja, supervizorica psihosocijalnog rada. Sa Centrom Proventus surađuje kao supervizorica i edukatorica u sklopu programa “Integrativna psihoterapija igrom”.

Barbara Repinc Zupančić (Slovenija)

Barbara Repinc Zupančić, diplomirana pedagoginja i sociologinja, psihoterapeutkinja, privremena učiteljica i supervizorica iz transakcijske analize (PTSTA- P) sa Centrom Proventus surađuje kao supervizorica i edukatorica u sklopu dva programa “Napredna edukacija iz transakcijske analize TA 202” i “Integrativna psihoterapija igrom”.

Ken Gardner (Kanada)

Ken Gardner, psiholog, certificirani dječji psihoterapeut, terapeut igrom i supervizor. Sa Centrom Proventus je do sada surađivao kao supervizor i edukator držeći edukacije iz terapije igrom.

Joanna Hewitt Evans (UK)

Joanna Hewitt Evans je geštalt psihoterapeutkinja, EAIP integrativna psihoterapeutkinja, supervizorica i edukatorica. Sa Centrom Proventus surađuje kao supervizorica i edukatorica.

Keith Tudor (Novi Zeland)

Keith Tudor je certificirani transakcijski analitičar – psihoterapeut, učitelj i supervizor iz transakcijske analize, profesor psihoterapije na Auckland University of Technology, Aotearoa New Zealand i počasni izvanredni profesor na Sveučilištu Koper, Slovenia. Autor i ko-autor je mnogobrojnih knjiga i članaka. Sa Centrom Proventus surađuje kao supervizor i edukator.

Alessandra Pierini (Italija)

Alessandra Pierini, psihologinja, transakcijska analitičarka-psihoterapeutkinja, učiteljica i supervizorica iz transakcijske analize. Sa Centrom Proventus surađuje kao supervizorica i edukatorica iz područja transakcijske analize.

Ana Grego Stojović (Slovačka)

Ana Grego Stojović je psihologinja, EAIP i IIPA integrativna psihoterapeutkinja, supervizorica i edukatorica. Sa Centrom Proventus surađuje kao edukatorica.

Kristina Mlinarić (Hrvatska)

Kristina Mlinarić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Edukantica je transakcijske analize – smjer psihoterapije u superviziji i praktičarka terapije igrom.

Melita Košak (Slovenija)

Melita Košak, diplomirana psihologinja, psihoterapeutkinja, privremena učiteljica i supervizorica iz transakcijske analize (PTSTA- P) sa Centrom Proventus surađuje kao edukatorica u sklopu programa “Napredna edukacija iz transakcijske analize TA 202”.

Ashley Garrett (USA)

Licencirana profesionalna savjetnica i terapeutkinja igrom – supervizorica. S Centrom Proventus surađuje kao edukatorica i supervizorica.

Maja Sedmak Cvelbar (Slovenija)

diplomirana psihologinja, psihoterapeutkinja, privremena učiteljica i supervizorica iz transakcijske analize (PTSTA- P) s Centrom Proventus surađuje kao edukatorica u sklopu programa “Napredna edukacija iz transakcijske analize TA 202” te kao supervizorica.

Tanja Krist (Slovenija)

Tanja Krist je certificirana TA psihoterapeutkinja, privremena učiteljica i supervizorica (PTSTA-P). S Centrom Proventus surađuje kao edukatorica i supervizorica.

Jelena Borić (Hrvatska)

Jelena Borić, magistra psihologije i specijalizantica transakcijske analize. S Centrom Proventus surađuje kao edukatorica u sklopu programa “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”