Terapija igrom za roditelje

Povežite se sa svojim djetetom kroz igru

Zašto nudimo edukaciju “Terapija igrom za roditelje”?

Kažu da je biti roditelj najteža uloga na svijetu. Mnogi roditelji sigurno su se našli u bezbroj situacija u kojima nisu znali kako točno reagirati ili kada im jednostavno nije bilo jasno zašto se njihovo dijete ponaša kako se ponaša. Misli i brige oko toga sasvim su normalne i proživljava ih svaki roditelj. No, osim što roditelji imaju česte brige oko svog djeteta i samo dijete ima puno svojih ”dječjih” briga. Biti dijete nije lak posao. Pred njim je mnogo razvojnih zadataka koje treba ispuniti. Mora učiti mnogo novih vještina, primjerice kako biti dobar prijatelj ili kako ne pojesti sve slatkiše iz zdjelice. Osim toga mora rasti i razvijati se. Ponekad je djeci i roditeljima potrebna podrška i pomoć oko njihovih zadataka. U ovoj edukaciji roditelji mogu naučiti neke vještine koje terapeuti igrom koriste, a koje pomažu djeci u suočavanju sa socijalnim, emocionalnim ili ponašajnim problemima.

Kome je ova edukacija namijenjena?


Namijenjena je:

Roditeljima djece dobi od 3-12 godina.

Što ćeš naučiti?


Naučit ćeš osnovne vještine iz terapije igrom, a to su:

  1. Empatičko reflektiranje osjećaja – to je vještina koja uči dijete da prepoznaje i imenuje svoju emociju u trenutku kada ju doživljava. To je ujedno i prvi korak emocionalnog opismenjivanja.
  2. Vještina ohrabrivanja – to je vještina koja potiče da dijete razvija pozitivnu sliku o sebi i samopouzdanje.
  3. Kako postavljanti granice u tri koraka – to je vještina koja uči dijete da regulira svoje emocije i preuzima odgovornost za svoje ponašanje na razvojno prihvatljiv način. To je također jedan od vrlo važnih koraka emocionalnog opismenjivanja.

Opisane vještine se prvo uvježbavaju kroz tzv. posebno vrijeme za igru kod kuće a potom se te vještine sve više koriste u svakodnevici.

Više o edukaciji pročitajte u brošuri:

Tko vodi edukaciju?


Edukaciju vodi Jelena Borić, magistra psihologije, edukantica transakcijske analize u superviziji. Zadnjih nekoliko godina intenzivno se bavi savjetodavnim i
psihoterapijskim radom s djecom, mladima i odraslima.

Ima veliko iskustvo u radu s djecom i njihovim roditeljima kroz individualan i grupni psihoedukativan i psihoterapijski rad.

Posebno uživa izvodeći ovaj program koji je od 2016. godine imala prilike održati ukupno šest puta.

Jelena Borić

jelena

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija sadrži ukupno 8 radionica na kojima sudjeluju samo roditelji. Sastoji se od teorijskog i iskustvenog dijela te se održava na dva načina: uživo ili online.

Organizacija edukacije UŽIVO:

Svaka radionica traje 2,5 sata te se održava jednom tjedno u popodnevnom terminu.

Organizacija programa ONLINE:

  • Edukativni dio: roditelji će svaki tjedan dobiti snimku određenog teorijskog djela pomoću koje se pripremaju za iskustveni dio. Također, dok traje edukacija, roditelji mogu pogledati snimke koliko god puta žele.
  • Iskustveni dio edukacije odvijati će se preko Zoom platforme gdje će roditelji moći dijeliti svoja iskustva, postavljati pitanja te uvježbavati tehnike koje se uče na teorijskom dijelu. Iskustveni dio se održava jednom tjedno u popodnevnom terminu.

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom.

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Cijena edukacije: 335 € – 2.524,82 kn*
*moguće plaćanje u ratama

U cijenu edukacije je uključeno:
– 20 sati edukativno-iskustvenog edukacije
– pisane materijale
– grupni rad u pozitivnoj i ugodnoj atmosferi
– knjiga „Terapija igrom, 2.izdanje” autorice Tatjane Gjurković