Izjava o sigurnosti i privatnosti: zaštita i obrada osobnih podataka
Centar Proventus d.o.o., Donjostupnička 9B, 10255 Gornji Stupnik, OIB: 58510558885

U ovoj Izjavi o sigurnosti i privatnosti objašnjavamo koje podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te kako ih koristimo i čuvamo, te na što se obvezujemo.

Obvezujemo se poštivati privatnost naših korisnika i klijenata. Svjesni smo da možemo prikupljati osobne podatke korisnika naših usluga samo ako iste korisnik dobrovoljno ostavi. Obvezujemo se i da podatke koristimo isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva naših korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih naših usluga. Također, obvezujemo se da osobne podatke naših korisnika koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost tih istih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade. Obvezujemo se da navedene podatke nećemo učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka naših korisnika. Također naglašavamo da smo ovlašteni na zahtjev tijela državne vlasti dostaviti podatke o korisnicima neovisno o odredbama u ovoj Izjavi o sigurnosti i privatnosti.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Centar Proventus d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prijava za dobivanje newsletter-a, ugovori koji se potpisuju na početku korištenja naših usluga – terapija, edukacija, ispunjavanjem pristupnica za edukacije ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete izričitu privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka
Centar Proventus d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke samo za potrebe što kvalitetnijeg pružanja svih naših usluga (savjetovanja, edukacija, publikacije), radi izrade zakonski ispravnih računa te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama kao našim korisnicima i klijentima.

Kako prikupljamo osobne podatke naših korisnika i koja je svrha toga
Možemo prikupiti, obraditi i koristiti podatke naših korisnika u idućim situacijama:
(a) putem prijave na naš newsletter;
(b) podatke koje dobijemo kada nas korisnici kontaktiraju putem kontakt obrasca, e-mail adrese ili telefonskih poziva radi naših usluga;
(c) osobnim dolaskom korisnika u prostor Centra Proventus d.o.o. radi korištenja naših usluga;
(d) prilikom izdavanja zakonski ispravnih transakcijskih računa korisnicima naših usluga;
(e) prilikom ispunjavanja pristupnica za edukacije te ispunjenja i sklapanja ugovora između klijenata – korisnika i Centra Proventus d.o.o. prije početka izvršavanja nekih od naših usluga te
(f) prilikom ispunjavanja evaluacijskih upitnika nakon završetka naših edukacija ili radionica.

Newsletter
Ako ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, nastavit ćemo Vam ga slati. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ako želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate na e-mail adresu: [email protected]. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu izbrisat ćemo iz naše baze podataka.

Prava korisnika i čuvanje podatka
Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Centru Proventus d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na e-mail: [email protected] kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, tako da se obavijesti na e-mail adresu: [email protected] u pisanom ili elektroničkom obliku. Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Centra Proventus d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
Centar Proventus d.o.o. osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe zdravstvenog stanja korisnika naših usluga.
Centar Proventus d.o.o. će osobne podatke koristiti samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe, osim ako Općom uredbom o zaštiti podataka i/ili posebnim propisima RH ili EU nije određeno duže razdoblje, a protekom navedenog vremena Centar Proventus d.o.o. će osobne podatke brisati.

Područja na koja se odnosi ova Izjava
Ova Izjava odnosi se na:
web stanicu Centra proventus d.o.o. (https://www.centarproventus.hr/),
Facebook stranicu Centra Proventus d.o.o. (https://www.facebook.com/CentarProventusdoo/)
Linkedin stranicu Centra Proventus d.o.o. (https://www.linkedin.com/in/centar-proventus/)
Instagram stranicu Centra Proventus d.o.o. (https://www.instagram.com/centarproventus/)
Youtube stranicu Centra Proventus d.o.o. (https://www.youtube.com/channel/UCtyxowN9NLv4L4ephIz0H3g),
te poslovanje u našem sjedištu (Donjostupnička 9B, 10255 Gornji Stupnik) i poslovnici 1 (Kružna 81, 10000 Zagreb).
Još jednom naglašavamo da u bilo kojem trenutku naši korisnici mogu zatražiti prekid naših usluga te b.risanje svojih podataka, osim ako to nije drugačije zakonski regulirano.
Ova Izjava odnosi se na web stanicu Centra proventus (https://www.centarproventus.hr/), Facebook stranicu Centra Proventus (https://www.facebook.com/CentarProventusdoo/) te poslovanje u našem sjedištu (Donjostupnička 9B, 10255 Gornji Stupnik) i poslovnici 1 (Kružna 81, 10000 Zagreb).
Još jednom naglašavamo da u bilo kojem trenutku naši korisnici mogu zatražiti prekid naših usluga te brisanje svojih podataka, osim ako to nije drugačije zakonski regulirano.

Obavijest o promjenama i kontakt
Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu Izjavu na našoj web stranici i drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: [email protected]

Voditelj obrade : Centar Proventus d.o.o., odgovorna osoba: Tea Knežević, direktorica Centra Proventus d.o.o., [email protected]
Službenik za zaštitu i obradu podataka: Ivana Štruklec, tajnica Centra Proventus d.o.o., [email protected]

Ova Izjava primjenjuje se od 25.05.2018. godine.
Zadnja izmjena: 14.09.2018. godine.