U današnje vrijeme koje je vrlo zahtjevno, koje traži od stručnjaka da balansira između brojnih profesionalnih i privatnih obaveza, webinar nam se učinio kao dobar način do-educiranja iz topline Vašeg doma.

Kako su webinari koncipirani?


Svaki webinar je usko fokusiran na određenu tematiku kojoj će se pristupiti kombinirajući najnovije teorijske spoznaje iz područja iz kojih su educirani predavači (psihologija, psihoterapija, terapija igrom, transakcijska analiza…) te će se teorija dodatno potkrijepiti konkretnim primjerima iz prakse ili video materijalima.

Budući da su istraživanja pokazala da je najbolji način za učenje kada smo aktivno uključeni u proces, izabrali smo online program koji nam omogućuje interakciju. Tako ćete moći postavljati svoja pitanja i komentirati sadržaj na temelju Vašeg dosadašnjeg iskustva.

Hoću li dobiti potvrdu i/ili dodatne materijale na kraju webinara?


Kako biste mogli upotpuniti svoju dokumentaciju o stručnom usavršavanju, nakon svakog webinara dobit ćete i potvrdu o sudjelovanju. Također, kako biste se na ovu temu i nova znanja mogli vratiti u nekom drugom trenutku bit će Vam poslani i dodatni materijali o temi webinara.

Cijena i trajanje webinara

Trajanje webinara: 90 minuta
Cijena: 150kn
Webinar se plaća unaprijed i povrat novca nije moguć kao niti naknadno slušanje webinara (za sada).

Za webinare ćemo koristiti platformu Zoom. Prije početka webinara a po izvršenoj uplati, primit ćete lozinku preko koje ćete moći ući u virtualnu sobu u vrijeme održavanja webinara. Nije potrebna instalacija programa na kompjutor.

Naši sljedeći webinari:

Trenutno nema otvorenih događaja.