Uvodna edukacija iz transakcijske analize - TA 101

Upoznaj bolje sebe i druge

Što je uvodna edukacija iz transakcijske analize, TA 101?

TA 101 je intenzivna 2-dnevna edukacija za građane i stručnjake koji žele bolje upoznati sebe i druge na način da razumijete motivaciju iza postupaka i jasnije sagledate dubinske problem koji muče pojedinca. Također vam otvara mogućnost, uz daljnju edukaciju, bavljenja savjetovanim ili psihoterapeutskim radom.

Edukacija je priznata od strane Europske i međunarodne organizacije za transakcijsku analizu.

EATA

Za koga je edukacija TA 101 namijenjena?


Namijenjena je za:

Građane i zaljubljenike u psihologiju
Stručnjake koji žele povećati kvalitetu svog rada
Stručnjake koji žele postati psihoterapeuti

Što ćeš naučiti?


1.dan:
Što je to transakcijska analiza (TA)?
Što mislim kad kažem….? A što osjećam? – Kako TA objašnjava naše obrasce razmišljanja, osjećanja i ponašanja (model ego stanja)?
Zašto imamo potrebu komunicirati (analiza stroukova) i zašto komuniciramo na način kako komuniciramo (analiza transakcija)?

2.dan:
Što točno radimo u konfliktnim situacijama i koje su naše uloge u njima (analiza psiholoških igara)?
Zašto nam se događaju slične stvari u životu s kojima nismo uvijek zadovoljni?
Što nas tjera da činimo iste ili slične greške (analiza skripta ili životnog scenarija)?

Tko vodi edukaciju?


TA 101 edukaciju vodi Tatjana Gjurković, diplomirana psihologinja, certificirana transakcijska analitičarka – psihoterapeutkinja i registrirana terapeutkinja igrom- supervizorica.

Tatjana ima desetogodišnje iskustvo u vođenju radionica i edukacija.

Kao psihoterapeutkinja radi s klijentima kako s odraslima tako i s djecom te u svojem radu kontinuirano primjenjuje znanja i vještine i iz transakcijske analize i iz terapije igrom za postizanje najboljih rezultata za klijente.

Osim individualnog rada kroz Tatjanine radionice je do sada prošlo tisuće ljudi a kroz edukaciju TA 101 njih čak 165.

Tatjana Gjurković

tatjana2

Tatjana je i ko-autorica priručnika “Transakcijskom analizom do psihološke otpornosti“.

Kroz tekst priručnika, možete se upoznati sa osnovnim konceptima transakcijske analize poput: ego stanja, transakcije, stroukovi, životnom scenariju ili skriptu kroz brojne primjere i vježbe.

Intervju s Tatjanom

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija se sastoji od dva intenzivna dana tijekom kojih prolazimo pet različitih cjelina. Svaki dan se sastoji od 4 blokova u trajanju od 90-120 minuta.

Između blokova predviđene su dvije kraće pauze te jedna pauza za ručak u trajanju od 60 minuta.

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom.

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Cijena edukacije: 200 €

U cijenu edukacije je uključeno:
pisane materijale;
međunarodno priznata potvrda (za sudjelovanje na svih 16 sati edukacije);
osvježenje tijekom pauze.

Sljedeći termin održavanja edukacije:
lipanj 2024
Trenutno nema otvorenih događaja.