Druge razumijemo na isti način kao što sebe razumijemo. Ono što ne razumijemo kod sebe, ne možemo razumjeti niti kod druge osobe.

C.G.Jung

O superviziji za stručnjake

Ukratko o superviziji

Supervizija je proces učenja koji se odvija između psihoterapeuta i iskusnijeg praktičara kako bi psihoterapeut dalje razvijao svoje profesionalne vještine. To promovira i omogućava dobrobit klijenata (Gilbert & Evans, 2000).

​Integrativni relacijski model supervizije (Gilbert & Evans, 2000), koji koristim u radu, naglašava odnos između psihoterapeuta i njegovog klijenta kao i supervizora i supervizanta. U ovom modelu je naglašena intersubjektivna perspektiva (bazirano na Stolorow, Atwood, Orange) koju čini međusoban ko-kreativan utjecaj supervizora, supervizanta i kontekst u kojem se nalaze.

Model njeguje meta-sistemsku perspektivu te supervizor zadržava ulogu aktivnog promatrača (bazirano na teoriji Sullivana).

Funkcije supervizije su:

 1. pružiti podršku supervizantu – osnovna funkcija
 2. edukativna – podučavanje, pomoć supervizantu da nauči i istraži nove vještine
 3. kvalitativna/menađerska – vezano za etička pitanja
 4. regulaciju supervizantovog afekta

Maria Gilbert i Petruska Clarskon identificirale su pet područja supervizije: dijagnoza i planiranje tretmana, strategije i intervencijeske tehnike, transfer, kontratransferi i paralelni proces, teorija i etika i profesionalna praksa. O ovih pet područja razgovaramo tijekom supervizijskog procesa.

U Centru Proventus, nudimo superviziju za sve stručnjake koji rade s djecom i odraslima različitih profila: psihoterapeuti, teraputi igrom, psiholozi, soc.pedagozi, edukacijski rehabilitatori, soc.radnici, odgajatelji, pedagozi.

Drži je psihologinja Tatjana Gjurković, registrirana terapeutkinja igrom (RPT), certificirana transakcijska analitičarka – psihoterapeutkinja (CTA-P), privremeni učitelj i supervizor transakcijske analize (PTSTA).

Tatjana Gjurković je nakon završetka studija psihologije, upisala edukaciju iz transakcijske analize (TA) i paralelno s njome terapiju igrom (TI). Deset godina intenzivno se bavi psihoterapijskim radom s djecom, obiteljima i odraslima te šest godina edukacijama za roditelje i stručnjake mentalnog zdravlja. Iz oba područja (TA, TI) je certificirana za održavanje edukacija i supervizije. Uz spomenute edukacije, Tatjana je dodatno educirana iz relacijske supervizije. Edukaciju je pohađala na Institutu za integrativno savjetovanje i psihoterapiju u suradnji s European Centre for Psychotherapeutic Studies u Ljubljani.

Cijena supervizije.

​Tipovi supervizije:

 • Individualna supervizija
  (uživo ili skype)
 • Individualna supervizija i refleksija na čitanje literature
  (mjesečno 2 sata: jedan sat supervizije i jedan sat refleksije na pročitano)
 • Grupna supervizija
  (minimalan broj supervizanta je 3, maksimalan 6, vrijeme trajanja odgovara broju supervizantu, 3-6h)

​Na početku supervizijskog procesa, supervizant potpisuje ugovor sa Centrom Proventus d.o.o.​

​Upite možete poslati na mail: tatjana@centarproventus.hr.

Supervizijske radionice: Kreativna i razigrana supervizija

Drage kolegice i kolege,

​Pozivam Vas da se pridružite na supervizijske radionice „Kreativna i razigrana supervizija“. Ove radionice namijenjene su svima koji žele razvijati svoju profesionalnu ulogu, istražiti svoj odnos s klijentima i postaviti supervizijsko pitanje.

Supervizija je proces u kojem istražujemo pitanja vezana za klijenta, supervizanta, dinamiku supervizor-supervizant, kao i širi kontekst koji utječe na terapijski proces. Stoga, cilj supervizije je potaknuti terapeuta da postane refleksivni praktičar, da postane svjesniji vlastitog unutarnjeg procesa koji utječe na dinamiku rada s klijentom. Najučestaliji način kako se to radi je koristeći verbalnu komunikaciju. S druge strane, kreativne i razigrane intervencije u superviziji su pokazale, između ostalog sljedeće koristi: supervizanti su opušteniji i lakše dolaze u kontakt sa svojim nesvjesnim sadržajem. Ili kako su Hansen and Dagirmanjian (2011, strana 121) napisali “…igra u superviziji se koristi da osvijetli terapeutov konflikt i da pomogne terapeutu da dođe u kontakt s nesvjesnim materijalom koji možda utječe na njegov kapacitet da pruži korektivno iskustvo klijentu.“

​Radionica će imati nekoliko dijelova:

 1. uvodni krug (20min)
 2. istraživanje supervizijske teme (60min)
 3. pauza (15min)
 4. jedno do dva supervizijska pitanja supervizanata (70min)
 5. završni krug (15min)

Istraživanje supervizijske teme radit će se na grupnoj razini. Nakon kratkog teorijskog dijela s ciljem otvaranja teme, iskustveni dio radit će se u parovima i manjim grupama. Teme po radionicama:

Radionica (31.03.2017.): moja profesionalna uloga: prepreke u radu s klijentima

 • ​Jeste li ikada osjećali kao da između vas i vašeg klijenta postoji neka prepreka koja vam otežava proces rada?
 • Jeste li se ikada u radu susreli s izazovnim situacijama koje ste željeli dodatno proraditi kako biste bolje razumjeli što se događa u tom procesu?
 • Jeste li se ikada zapitali što je to što vi možete učiniti da savladate te izazove i prepreke?

​U ovoj radionici bavit ćemo se s temom izazovnih situacija u radu s klijentima i što kao stručnjaci možemo učiniti kada ih primijetimo. Obuhvatit ćemo prepreke koje su odraz procesa koji se odvija kod klijenta; koje su odraz našeg unutarnjeg procesa; kao i one koje su odraz sistema u kojem radimo ili živimo. Potom ćemo povezati ta tri dijela koja neminovno utječu jedan na drugi. Koristeći kreativne i zaigrane tehnike, razmotrit ćemo načine kako možemo koristiti prepreke u procesu za klijentovu dobrobit.

​2. radionica: osnaživanje odnosa s klijentom

 • ​Jeste li se ikada zapitali kako vaš odnos s klijentom utječe na vaš proces rada
 • Jeste li se ikada zapitali što možete učiniti da osnažite svoju terapeutsku alijansu s klijentom?
 • Jeste li se ikada zapitali kako možete koristiti terapeutski odnos u radu s klijentom?

​Danas se zna da je najljekovitiji aspekt rada s klijentima, upravo odnos između stručnjaka i klijenta. Stručnjak svojim vještinama i osobinama može doprinijeti razvoju odnosa s klijentom, može pomoći klijentu da se opusti, otvori, da se osjeća slobodno da podijeli svoje strahove, nesigurnost, sram. Ponekad, spremnost za podjelu ovakvih emocija, mogu biti poticaj klijentu da postigne cilj u radu sa stručnjakom. Koja je razlika između prijateljskog i profesionalnog odnosa te kako se odnos može koristiti za postizanje cilja u radu, pitanje je koje ćemo zajedno istraživati kroz ovu radionicu.

​3. radionica: razvoj realistične samo-refleksije i unutarnjeg supervizora

 • ​Jeste li se ikada uhvatili da ste jako nezadovoljni s nekim aspektom svojeg rada
 • Jeste li ikada mislili da niste dovoljno stručni, da ne znate dovoljno da biste pomogli svojem klijentu?
 • Jeste li se ikada uhvatili da se samo-kritizirate zbog svog rada s klijentom?

​Na ovoj radionici istraživat ćemo kako razvijati unutarnjeg supervizora koji će se temeljiti na realističnoj samo-refleksiji. Ponekad smo previše kritični prema sebi (a možda i prema klijentima) pa propuštamo priliku vidjeti aspekte u procesu koji ukazuju na promjenu kod nas samih i klijenta. Naša kultura je dosta usmjerena na (samo)kritiziranje u kojem ponekad nedostaje konstruktivnost koja će doprinjeti razvoju stručnjaka u njegovoj profesionalnoj ulozi. Baš zato osmišljena je ova radionica kako bismo istražili načine kako biti refleksivni praktičar koji će koristiti konstruktivnu samo-kritiku i tako poticati osobni rast i razvoj.

​Supervizijsko pitanje: supervizanti će imati prilike postaviti supervizijsko pitanje te ga istražiti koristeći kreativne i razigrane tehnike (pijesak, figurice, crtež, pokret, asocijativne karte i sl.).

​Predviđena je kratka pauza u trajanju od 10min nakon 1,5h supervizije. Tijekom pauze, supervizanti će se moći ponuditi s kavom, čajem, grickalicama.

​Za koga: namijenjena je svima koji rade s klijentima, djecom i/ili odraslima (psihoterapeuti, psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, pedagozi, psihijatri)

​Supervizorica: Tatjana Gjurković, mag.psihologije, registrirana terapeutkinja igrom, privremena učiteljica i supervizorica transakcijske analize

Kada: od 17.00 do 20.00h

Gdje: Centar Proventus, Kružna 81, Zagreb

​Cijena po polazniku jedne radionice u trajanju od 3h: 350kn (280kn + PDV)

Cijena po polazniku za svih 9h – POPUST OD 10%: 945kn (315kn po radionici)

Broj supervizanta u grupi: min 3 – max 6

​Kontakt: tatjana@centarproventus.hr ili 095 8043982, www.centarproventus.hr