“Sad je dosta – rekao je Max i poslao divlja stvorenja u krevet bez večere. I Max, kralj svih divljih stvorenja, bio je osamljen i htio je biti negdje gdje ga netko voli najviše na svijetu.” Maurice Sendak

Dječja psihodrama

Zašto nudimo dječju psihodramu?

Renata ima bogato iskustvo rada s djecom kroz radionice, nastavu i pružanje individualne podrške. Kako bi još bolje prepoznala ono što dijete u sebi nosi i učinkovitije odgovorila na njegove potrebe neprestano se educirala. Najveći uspjesi u radu s djecom bili su ostvareni kada je s djecom radila kroz igru, njihov prirodni kanal za komunikaciju i rast. Otuda se stvorila motivacija za edukaciju iz Terapije igrom. Odabrala je edukaciju Udruženja za integrativnu dječju psihoterapiju u sklopu koje je uz Play terapiju educirana iz još nekoliko modula: psihodrame, Leunerovih vođenih imaginacija i Winnicottovih šaralica. Tako se upoznala sa psihodramom i rodila se ljubav! Psihodrama je postala dominantan način Renatinog rada s djecom. U psihodrami se potiče slobodna igra, mašta, improvizacija, izražavanje sebe, svojih želja, misli, potreba, emocija, nada i strahova, isprobavanje različitih uloga i ponašanja koja nismo imali priliku iskusiti kroz životna iskustva ili jesmo, ali nedovoljno, pa bismo željeli još takvih iskustava. Vrijednost psihodrame je u tome što nam sve to pruža. Tijekom psihodramske igre u „kao da svijetu“ sve je moguće, možemo biti tko god želimo, kakvi god želimo, odabrati sebi ulogu koju želimo isprobati te isprobati ponašanja iz odabrane uloge, a sve to u sigurnom okruženju uz voditelja i vršnjake kao suradnike u tom iskustvu. Psihodrama nam omogućuje učenje na vlastitoj koži. Nije potrebno djeci govoriti o tome koja su ponašanja poželjna, a koja nepoželjna i koje su moguće posljedice za odabrano ponašanje, nije ih potrebno podučavati načinima nošenja s emocijama, načinima samozaštite i izražavanja vlastitih potreba, sve to psihodramom imaju priliku otkriti sami, voditelj je tu kako bi pružio okružje u kojem dijete to može i u tome ga podržao kroz aktivnu suradnju. Dijete bira ulogu psihoterapeutu i time mu poručuje što od njega treba, a psihoterapeut mu uživljavanjem u ulogu omogućuje željeno iskustvo. Renatino duboko uvjerenje je kako najviše napredujemo kada sami prođemo kroz određeno iskustvo, kako najviše učimo na vlastitim pokušajima nošenja s teškoćom i upravo zato odlučuje dječjom psihodramom djetetu pružiti tu mogućnost iskustva na „vlastitoj koži“ u sigurnim uvjetima dok je uz njega odrasla osoba (psihoterapeut) koja mu u tome može pomoći i podržati ga.

DSC_6244

Sudionici radionice su ravnopravni suradnici. Priče se uvijek odigravaju u „kao da prostoru“ u svijetu mašte, gdje ne postoji loše rješenje ni slabo postignuće.

Djeca proživljavaju događaje koji su im nedostupni u svakodnevnom životu. Ako se dijete u svijetu čarolija uspijeva osnažiti preko ispoljavanja unutrašnjih sadržaja onda stječe sposobnost mijenjati i svoje svakodnevno ponašanje.

Kome je dječja psihodrama namijenjena?


Kome je dječja psihodrama namijenjena?

Djeci iznad 5 godina koja imaju potrebu za opuštajućim druženjem gdje mogu doživjeti vlastitu jedinstvenost, kreativnost i ljudsku veličinu, a pri čemu se mogu naučiti bolje prilagoditi i surađivati te za njihove roditelje.

Što ćete dobiti uključivanjem u ciklus dječje psihodrame?


Djeca će dobiti:

  • Priliku za simbolično izražavanje tijekom igre koje im daje slobodu da bez prinude, na njima razumljiv način, formuliraju vlastite teškoće, odnosno da tijekom igre „isprobaju“ nova rješenja.
  • Priliku za spontanu angažiranost, bilo preko izravnog sudjelovanja u igri ili preko položaja promatrača, djeci pruža posebno zadovoljstvo i radost – katarzu.
  • Priliku za nadoknadu ili nadopunjavanje slabije socijalizacije.

Roditelji će dobiti:

  • Podršku u nošenju s izazovima roditeljstva
  • Dublje razumijevanje djetetova ponašanja i doživljavanja
  • Tehnike i vještine za uspješnu komunikaciju s djetetom, jasnije postavljanje granica i pružanje podrške djetetu u njegovu odrastanju i razvijanju pozitivne slike o sebi

Kako izgleda ciklus dječje psihodrame?


Za djecu:

Svaki susret počinje prijemom djece iza čega slijedi uvodna faza u kojoj se djeca preko smišljenih aktivnosti pripremaju za rad u grupi, pri čemu se previše zagrijana djeca dovode na „radnu razinu“, a suviše povučena djeca se motiviraju za rad i suradnju.

Dječji crtež i razgovor s voditeljicom su načini kako se animiraju sadržaji koji su na nesvjesnoj razini i koje dijete nije u mogućnosti verbalizirati, ali se mogu igrom prikazati i oblačenjem kostima odigrati. Detalji crteža ili fragmenti razgovora mogu poslužiti kao putokaz za kreiranje sadržaja priče i scena koje se odigravaju tijekom psihodramskog susreta.

Djeca sama biraju i prihvaćaju uloge, oni i voditeljici dodjeljuju uloge. Aktivnim sudjelovanjem svih sudionika započinje igra koja, obogaćena improvizacijama i kostimiranjem, predstavlja jedinstvenu i neponovljivu formu suradnje.

Dječja psihodrama odvija se svaki tjedan u trajanju od 60 minuta.

Za roditelje:

Specifičnost Centra Proventus u provođenju dječje psihodrame je ta da uključujemo i roditelja.

Paralelno sa sudjelovanjem djeteta u dječjoj psihodrami, roditelji imaju priliku sudjelovati na radionicama za roditelje gdje pod stručnim vodstvom stječu dublje razumijevanje ponašanja i doživljavanja svoga djeteta i razvijaju kompetencije koje im omogućuju da adekvatno odgovore na djetetove potrebe. Veliki naglasak se stavlja na razvoj odnosa roditelj-dijete, komunikaciju s djetetom, postavljanje granica, razumijevanje dječjeg razvoja i djetetova pogleda na svijet, tehnike osnaživanja i ohrabrivanja djeteta te poticanja njegove samostalnosti, osjećaja kompetencije i pozitivne slike o sebi.

Ovakav oblik rada s roditeljima, uz edukaciju i savjetovanje, pruža i mogućnost razmjene iskustava s drugim roditeljima.

Radionice za roditelje se odvijaju svaka dva tjedna u trajanju od dva puna sata.

Tko vodi dječju psihodramu?


Renata Debartoli je magistra psihologije i integrativni dječji psihoterapeut s certifikatom iz dječje psihodrame, play terapije, Leunerovih vođenih imaginacija i Winnicottovih šaralica. Također, posjeduje certifikat iz teorije izbora i realitetne terapije te je završila edukaciju iz transakcijske analize (TA-101) i tečaj mindfulnessa za stručnjake.

Renata ima veliko radno i volontersko iskustvo na području edukacijske i savjetodavne psihologije te veliki interes za edukaciju i usavršavanje na svim područjima struke. Radionice, predavanja i savjetovanja njena su svakodnevica. Svoj profesionalni put započela je još kao studentica volonterskim radom s djecom, a kao pripravnica radila je u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica gdje je educirana za rad s grupama djece te je osmišljavala i provodila mnoge grupne programe za djecu. Zahvaljujući tome iskustvu otkrila je veliku ljubav prema grupnom radu i ispunjavajuće zadovoljstvo tijekom i nakon svakog susreta s grupom djece. Tijekom rada u udruzi „Krila ljubavi“ Renata je kreirala i provela projekt „Pokaži mi kako“ u sklopu kojeg su glavna aktivnost bile edukacije namijenjene roditeljima. Tada je grupni rad iskusila i s odraslima te prepoznala da je „grupa“ ono što je veseli, bila to grupa djece ili grupa odraslih. Sudjelovati u grupnoj dinamici kao voditelj, kroz praćenje i usmjeravanje svakoga člana te cijele grupe, za Renatu je u isto vrijeme i izazov i zabava. Kao integrativni dječji psihoterapeut radi s djecom individualno i grupno, ipak najveća ljubav u psihoterapijskom radu s djecom joj je grupna dječja psihodrama. Neka djeca kojima je potrebna pomoć i podrška brže i uspješnije napreduju u grupi nego individualno. Kroz grupnu dječju psihodramu dijete ima priliku osloboditi se svojih strahova, briga, neugodnih emocija, pronaći uspješnije načine za nošenje s izazovima svakodnevnog života kao i onima koje su izazvali veći životni događaji, isprobati različite uloge i ponašanja, ne samo uz podršku terapeuta nego i vršnjaka. Kroz takvo iskustvo dijete ima priliku vidjeti kako se i drugi nose s teškim emocijama i situacijama, upoznati njihove načine nošenja s istima, bolje razumjeti određena ponašanja drugih i osjetiti razumijevanje za svoja ponašanja te razvijati komunikacijske i socijalne vještine, toleranciju, prihvaćanje, suradnju i uzajamno uvažavanje.

renata-square

Što je posebno kod naše dječje psihodrame?


Naš jedan ciklus dječje psihodrame obuhvaća 15 radionica za djecu, individualne inicijalne i završne razgovore s roditeljima te 7 radionica za roditelje na kojima roditelji imaju prilike dobiti podršku za sebe, naučiti nove vještine i produbiti razumijevanje u svoje obrasce s djetetom.