Pristupnica za edukaciju: „Integrativna psihoterapija igrom“

*Prije ispunjavanja pripremite Motivacijsko pismo. Upute su na kraju Pristupnice. Također, savjetujemo Vam da je ispunjavate na računalu.

Otkazivanje:

*Ako prijavljeni sudionik odustane od edukacije 30 dana prije početka edukacije, vraća se 90% uplaćene kotizacije.
*Ako prijavljeni sudionik odustane od edukacije u manje od 30 dana do početka edukacije, ne vraća se uplaćena kotizacija.
*Ako organizator otkaže edukaciju iz bilo kojih razloga, vraća se 100% uplaćenog novca.
Informiranje o otkazivanju od strane organizatora biti će javljeno putem e-maila te web stranice organizatora najkasnije 7 dana prije početka edukacije.

UPUTE ZA MOTIVACIJSKO PISMO

Kroz motivacijsko pismo, odgovorite na sljedeća pitanja:
1. Opširno objasnite svoj interes za ovu edukaciju
2. Molimo navedite svoje unutarnje resurse, osobne snage koje će Vam pomoći u edukaciji i primjeni stečenog znanja u edukaciji.
3. Molimo navedite osobne značajke za koje vjerujete da bi Vam mogla biti prepreka u edukaciji i primjeni stečenog znanja.
4. Imate li životnu filozofiju?
5. Kako se pohađanje ove edukacije i zadovoljavanje svih obveza tijekom edukacije uklapa u Vašu životnu filozofiju?
*Osobni podaci – svi podaci prikupljeni pomoću ove pristupnice bit će korišteni samo u svrhu ove edukacije, te za izradu zakonski pravovaljanih računa. Našu Izjavu o sigurnosti i privatnosti možete pronaći na stranici: Izjava o sigurnosti i privatnosti: zaštita i obrada osobnih podataka