Marina Milković diplomirala je psihologiju u Zagrebu 2013. godine.

Biografija

Prva iskustva u radu s ljudima stjecala je kroz volontiranje tijekom fakulteta u vidu različitih oblika grupnog i individualnog rada s djecom i odraslima. Nakon studija radno iskustvo stjecala je uglavnom u sustavu socijalne skrbi, i to u više centara za socijalnu skrb, na odjelima za djecu, mlade i obitelj. Bavila se obiteljima u riziku, nasiljem u obitelji, postupcima razvoda i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, djecom i mladima s problemima u ponašanju i narušenim obiteljskim odnosima.

Dodatno, kao vanjska suradnica provodi mjere zaštite prava i dobrobiti djece u nadležnosti centra i radila s obiteljima na terenu. Paralelno, završila je dva stupnja bihevioralno kognitivne terapije te se educirala i u različitim drugim tehnikama rada s ljudima.

Osim savjetovanja i grupnog rada, sudjelovala je i u provedbi više istraživanja te objavljivanju znanstvenih radova. Kroz različite aktivnosti i programe bavila se i temama ljudskih prava te je surađivala s više nevladinih organizacija.

U slobodno vrijeme opušta se kroz različite fizičke aktivnosti poput plivanja, trčanja i bicikliranja.