Kristina Mlinarić magistrirala je rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Edukantica je transakcijske analize – smjer psihoterapija i praktičarka terapije igrom, a paralelno pohađa i program „Propedeutika psihoterapije“.

Educirana je iz područja transakcijske analize i terapije igrom te je završila edukacije: TA 101 – uvodna edukacija iz transakcijske analize, TA 202 – napredna edukacija iz transakcijske analize – smjer psihoterapija, Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom, Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju, Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju. Kontinuirano pohađa edukacije vezane za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja kao dio psihoterapijskog obrazovanja.

Biografija

2013. zapošljava se u jednom zagrebačkom vrtiću te se uz rad kontinuirano profesionalno usavršava: završila je Montessori pedagogiju, u svom radu s djecom primjenjuje rano učenje stranog jezika te se educira iz područja likovnosti kao poticanja cjelovitog razvoja djeteta. Aktivna je i u Erasmus + programu te surađuje sa sustručnjacima iz Europe.

Aktivno se bavi yogom, a slobodno vrijeme najviše voli provoditi uz knjigu i glazbu te u prirodi, sa suprugom, obitelji i prijateljima.

Kristina u Centru Proventus radi s djecom i obiteljima.