Jelena Borić magistra je psihologije i edukantica transakcijske analize.

Biografija

Osim osnovne edukacije godinu dana provela je kao volonterka na savjetodavnoj liniji Hrabri telefon gdje je imala iskustvo neposrednog rješavanja kriznih situacija, razvila vještine savjetovanja djece, psihoedukacije roditelja, aktivnog slušanja. Od 2013. do 2015. godine Jelena je bila aktivna volonterka u obiteljskom savjetovalištu Caritas koje uključuje savjetovanje i edukaciju osoba koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima te savjetovanje parova. U sklopu obiteljskog savjetovališta Jelena je do listopada 2014. godine vodila grupnu podršku rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije ovisnosti osobama ovisnim o alkoholu i kocki.

Sudjelovala je na brojnim kongresima te se kontinuirano usavršava pohađajući stručne seminare i radionice. Od 2014. godine uključena je u edukaciju iz transakcijske analize.

U Centru Proventus uključena je u programe grupnog rada s djecom vrtićke i osnovnoškolske dobi, kreira i provodi socio-emocionalne radionice za potencijalno darovitu djecu, djecu sa socijalnim ili emocionalnim poteškoćama, pruža savjetodavne i psihoterapijske usluge odraslima, konzultacije roditelja te vrši psihološku procjenu djece od 2.5god do 16.11 god. Dodatno, radi psihoterapiju s djecom i njihovim roditeljima.

Osim toga provodi psihoedukativne radionice s posvojiteljima i stručnjacima koji rade s djecom. Dodatno je razvila vještine nedirektivne terapije igrom te provodi program “Terapija igrom za roditelje” gdje osnažuje i uči roditelje neke od vještina terapije igrom koje im pomažu u odgoju djece i sučavanju sa svakodnevnim izazovima.

Sudjelovala je na brojnim kongresima te se kontinuirano usavršava pohađajući stručne seminare i radionice.