Integrativna psihoterapija igrom

Zašto je osmišljen program “Integrativna psihoterapija igrom“?

Program edukacije iz integrativne psihoterapije igrom namijenjen je certificiranim psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima koji žele steći specifična znanja i vještine iz terapije igrom koristeći pri tome teoriju transakcijske analize za primjenu u radu s djecom, adolescentima i njihovim obiteljima. Po ispunjavanju svih uvjeta, studenti mogu steći titulu Dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta.

Program edukacije je usklađen sa Zakonom o psihoterapijskoj djelatnosti i Pravilnikom za posebnom dodatnom obrazovanju za rad sa djecom i adolescentima te standardima edukacije Europske interdisciplinarne organizacije za terapijske usluge za djecu i mlade (EIATSCYP).

Program je verificiran od strane Hrvatske komore psihoterapeuta. 

Kome je edukacija namijenjena?


Namijenjena je

Psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima.

Što ćeš naučiti?


Igra i ekspresivne tehnike su važan komunikacijski kanal kroz koji djeca i adolescenti mogu primiti potrebnu podršku i prostor za proradu stresnih situacija s kojima se ona i njihove obitelji suočavaju. Upravo zato se terapija igrom pokazala kao izvrstan način rada s djecom, adolescentima i obiteljima. Neke od tema edukacije su:

 • Prikupljanje podataka, procjena rizika, dijagnostika, ugovaranje tretmana, opservacija obiteljske igre
 • Integrativni model terapije igrom
 • Vođenje psihoterapijskog procesa (radna alijansa, faza ovisnosti i dekontaminacija, faza rasta i dekonfuzija, završna faza i preuranjeni završeci)
 • Rad s roditeljima i djetetovom širom okolinom
 • Rad s grupama
 • Rad s dijadama roditelj-dijete (filijalna terapija igrom)
 • Teorija privrženosti i simbiotski odnosi
 • Teorija dječje i adolescentnog razvoja, razvoj dječjeg mozga
 • Zakonodavstvo, interdisciplinarna suradnja s različitim institucijama, etički principi rada
 • Transferi i kontratransferi
 • Kontakt i prekidi u kontaktu
 • Terapija igrom s anksioznom djecom, specifičnosti darovite djece
 • Agresivno ponašanje, ekspresivne tehnike
 • Agresija i samopovređivanje kod adolescenata
 • Razumijevanje značenja simbola
 • Trauma u radu sa adolescentima
 • Korištenje pijeska u radu s djecom
igra-3

Tko vodi edukaciju?


Tatjana Gjurković, glavna edukatorica

Tatjana Gjurković

O psihoterapijskom radu sa djecom

Kako je edukacija organizirana?


Program ćemo izvoditi na sljedeće načine:

Jednom mjesečno odražavat će se uživo radionice na jedan od sljedećih načina: 

petak 16.30 – 20.00 i subota 9.30 – 17.00 (12 školskih sati)

petak 9.30-17.00 i subota 9.30 – 17.00 (16 školskih sati)

petak 9.30-17.00, subota 9.30 – 17.00 i nedjelja 9.30 – 17.00 (24 školska sata)

Jednom mjesečno održavat će se online webinari – uglavnom srijedom od 17.00 do 20.00 

Edukativno – iskustveni dio programa sadrži ukupno 242 školska sata te uz pripremnu radionicu dodatnih  4 do 16 školskih sati. 

Prihvatljivo je propusiti ukupno 10% sati edukacije iz opravdanih razloga. Ako se propusti između 10 i 20%, u dogovoru s glavnom voditeljicom edukacije, student_ica će biti dužan_a da u narednih 6 mjeseci skupi ekvivalent broju sati na sličnoj edukaciji. 

Edukacija će se odvijati na hrvatskom i engleskom jeziku bez osiguranog prijevoda (prilikom dolaska nekih vanjskih predavača te čitanje literature).  

U sklopu programa, održavat će se devet supervizijskih radionica u sklopu programa (54 školska sata) uz koje se očekuje i dodatna supervizija u vlastitom angažmanu (30 sati).

Program ukupno sadrži 296 školskih sati (radionice, webinari i supervizijske radionice).

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Uvjeti za prijavu:


igra-5
 • Završena edukacija za psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta ili ako se radi o polaznicima završne godine edukacije za psihoterapeuta/savjetodavnog terapeuta ta edukacija treba završiti najkasnije do kraja trajanja ovog programa
 • Pohađanje uvodne radionice iz Integrativne psihoterapije igrom prije upisa ovog programa
 • Mogućnost rada s djecom i adolescentima i primjene stečenog znanja tijekom programa 
 • Poznavanje engleskog jezika radi praćenja radionica koje će voditi strane edukatorice te proučavanja literature
 • Ispunjen i mailom poslan prijavni obrazac (uz prijavnicu potrebno je priložiti kopiju/skenirani certifikat/dopusnicu HKPT ili indeks/log sati dosadašnje edukacije)
 • U slučaju velikog broja zainteresiranih, organizirat će se selekcijski intervjuu (online 15-minutni razgovor sa glavnom edukatoricom programa) 

Cijena programa: 3990 €

*(moguće plaćati u 18 rata)

Cijena uključuje:

– 242 školska sata edukacije

– 54 sata grupne supervizije

– Pisane materijale

– Knjigu “Terapija igrom, 2.izdanje” autorice Tatjane Gjurković

– Osvježenje tijekom pauza

Sljedeći termin održavanja edukacije:
Trenutno nema otvorenih događaja.