Integrativna psihoterapija igrom

Zašto je osmišljen program “Integrativna psihoterapija igrom“?

Dvogodišnji program edukacije iz integrativne psihoterapije igrom namijenjen je certificiranim psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima koji žele steći specifična znanja i vještine iz psihoterapije igrom za primjenu u radu s djecom, adolescentima i njihovim obiteljima. Po ispunjavanju svih uvjeta, studenti mogu steći titulu Dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta.

Program edukacije je usklađen sa Zakonom o psihoterapijskoj djelatnosti, standardima Europske interdisciplinarne organizacije za terapijske usluge za djecu i mlade (EIATSCYP), standardima Europske organizacije za psihoterapiju (EAP) i Američke organizacije za terapiju igrom (APT).

APT-Approved-Provider-Logo

Centar Proventus je ovlašteni centar za održavanje edukacija iz terapije igrom, registriran pod brojem #15-416.

Kome je edukacija namijenjena?


Namijenjena je

Psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima.

Što ćeš naučiti?


Igra kao prirodna potreba djece važan je komunikacijski kanal kroz koji djeca mogu primiti potrebnu podršku i prostor za proradu stresnih situacija s kojima se ona i njihove obitelji suočavaju. Upravo zato se terapija igrom pokazala kao izvrstan način rada s djecom i obiteljima. Neke od tema edukacije su:

Povijest terapije igrom
Različiti modaliteti terapije igrom
Prikupljanje podataka, procjena rizika, dijagnostika, ugovaranje tretmana, opservacija obiteljske igre
Integrativni model terapije igrom
Vođenje psihoterapijskog procesa (životni scenarij, teme u igri)
Rad s roditeljima i djetetovom širom okolinom (relacijske potrebe)
Teorija privrženosti i simbiotski odnosi
Teorija dječje i adolescentnog razvoja, razvoj dječjeg mozga
Zakonodavstvo, interdisciplinarna suradnja s različitim institucijama, etički principi rada
Transferi i kontratransferi
Kontakt i prekidi u kontaktu
Terapija igrom s anksioznom djecom, specifičnosti darovite djece
Terapeutske priče i mindfulness tehnike
Agresivno ponašanje, ekspresivne tehnike
Trauma, korištenje pijeska u radu s djecom
Rad s djecom s razvojnim teškoćama, senzorna integracija, kreiranje socijalnih priča
Kraj terapije i preuranjeni prekidi tretmana.

igra-3

Tko vodi edukaciju?


Glavne voditeljice edukacije

Tatjana Gjurković i Tea Knežević

tea-i-tatjana2

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija se održava jednom mjesečno u trajanju od 12 školskih sati (petak od 16.30 do 20.00 i subota od 9.30 – 17.00). Ukupno 9 radionica godišnje je na ovaj način organizirano.

Uz navedenih 9 radionica, jednom godišnje, edukacija se održava u trajanju od 24 školskih sati (petak, subota, nedjelja 9.30 do 17.00).

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Uvjeti za prijavu:


igra-5

– Završen studij psihoterapije

– Završena uvodna edukacija iz psihoterapije igrom

– Minimalno jednogodišnje iskustvo u radu s djecom

– Uz navedeno, kandidati trebaju poslati:

  CV;
  ispunjenu pristupnicu;
  dokaze o završenom fakultetu;
  dokaze o završenoj psihoterapijskoj školi;
  dokaze o završenoj propedeutici*;
  minimalno dvije (2) preporuke poslodavca/edukatora/supervizora o dosadašnjem stručnom radu, edukacijama, volontiranju

– Pristupiti selekcijskom postupku povjerenstva organizatora

*sukladnu Zakonu o psihoterapijskoj djelatnosti, članku br.5.

Cijena jedne godine edukacije: 12.000,00kn*

*(moguće plaćati u 12 rata)

Cijena uključuje:

-132 školska sata edukacije
-Praćenje i poticanje razvoja svakog studenta
-Pisane materijale
-Čitanje i evaluaciju eseja
-Knjigu “Terapija igrom, 2.izdanje” autorice Tatjane Gjurković
-Osvježenje tijekom pauza

Sljedeći termin održavanja edukacije:
travanj 2020
Trenutno nema otvorenih događaja.
preloader