Integrativna psihoterapija igrom

Zašto je osmišljen program “Integrativna psihoterapija igrom“?

Dvogodišnji program edukacije iz integrativne psihoterapije igrom namijenjen je certificiranim psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima koji žele steći specifična znanja i vještine iz psihoterapije igrom za primjenu u radu s djecom, adolescentima i njihovim obiteljima. Po ispunjavanju svih uvjeta, studenti mogu steći titulu Dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta.

Program edukacije je usklađen sa Zakonom o psihoterapijskoj djelatnosti, standardima Europske interdisciplinarne organizacije za terapijske usluge za djecu i mlade (EIATSCYP), standardima Europske organizacije za psihoterapiju (EAP) i Američke organizacije za terapiju igrom (APT).

APT-Approved-Provider-Logo

Centar Proventus je ovlašteni centar za održavanje edukacija iz terapije igrom, registriran pod brojem #15-416.

Kome je edukacija namijenjena?


Namijenjena je

Psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima.

Što ćeš naučiti?


Igra kao prirodna potreba djece važan je komunikacijski kanal kroz koji djeca mogu primiti potrebnu podršku i prostor za proradu stresnih situacija s kojima se ona i njihove obitelji suočavaju. Upravo zato se terapija igrom pokazala kao izvrstan način rada s djecom i obiteljima. Neke od tema edukacije su:

Povijest terapije igrom
Različiti modaliteti terapije igrom
Prikupljanje podataka, procjena rizika, dijagnostika, ugovaranje tretmana, opservacija obiteljske igre
Integrativni model terapije igrom
Vođenje psihoterapijskog procesa (životni scenarij, teme u igri)
Rad s roditeljima i djetetovom širom okolinom (relacijske potrebe)
Teorija privrženosti i simbiotski odnosi
Teorija dječje i adolescentnog razvoja, razvoj dječjeg mozga
Zakonodavstvo, interdisciplinarna suradnja s različitim institucijama, etički principi rada
Transferi i kontratransferi
Kontakt i prekidi u kontaktu
Terapija igrom s anksioznom djecom, specifičnosti darovite djece
Terapeutske priče i mindfulness tehnike
Agresivno ponašanje, ekspresivne tehnike
Trauma, korištenje pijeska u radu s djecom
Rad s djecom s razvojnim teškoćama, senzorna integracija, kreiranje socijalnih priča
Kraj terapije i preuranjeni prekidi tretmana.

igra-3

Tko vodi edukaciju?


Glavne voditeljice edukacije

Tatjana Gjurković i Tea Knežević

tea-i-tatjana2

Kratka najava edukacije "Integrativna psihoterapija igrom"

Kako je edukacija organizirana?


Program ćemo izvoditi na dva načina:
1. Svaka dva mjeseca, održavat ćemo radionice uživo. Na prvoj godini će svaka radionica trajati 24 školska sata (petak, subota, nedjelja od 9.30 do 17.00) a na drugoj godini, biti će tri radionice u trajanju od 24 školska sata (petak, subota, nedjelja od 9.30 do 17.00), jedna radionica u trajanju od 16 školska sata (petak i subota od 9.30 do 17.00) te jedna radionica u trajanju od 12 školska sata (petak 16.30 – 20.00 i subota 9.30 do 17.00).
2. Deset (10) puta godišnje održat će se online seminari svaki u trajanju od 4 školska sata (jedan dan u tjednu koji će biti naknadno određen, a seminar će se održati od 17.00 do 20.00).

Na prvoj godini će biti ukupno 160 školskih sati edukacije a na drugoj godini 140 školskih sati edukacije. Ukupno je to 300 školskih sati edukacije.

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Uvjeti za prijavu:


igra-5

– Završen studij psihoterapije

– Završena uvodna edukacija iz psihoterapije igrom

– Minimalno jednogodišnje iskustvo u radu s djecom

– Uz navedeno, kandidati trebaju poslati:

  CV;
  ispunjenu pristupnicu;
  dokaze o završenom fakultetu;
  dokaze o završenoj psihoterapijskoj školi;
  dokaze o završenoj propedeutici*;
  minimalno dvije (2) preporuke poslodavca/edukatora/supervizora o dosadašnjem stručnom radu, edukacijama, volontiranju

– Pristupiti selekcijskom postupku povjerenstva organizatora

*sukladnu Zakonu o psihoterapijskoj djelatnosti, članku br.5.

Cijena jedne godine edukacije: 12.000,00kn*

*(moguće plaćati u 12 rata)

Cijena uključuje:

-160 školska sata edukacije na prvoj godini edukacije
-Praćenje i poticanje razvoja svakog studenta
-Pisane materijale
-Čitanje i evaluaciju eseja
-Knjigu “Terapija igrom, 2.izdanje” autorice Tatjane Gjurković
-Osvježenje tijekom pauza

Sljedeći termin održavanja edukacije:
Trenutno nema otvorenih događaja.