Grupa za pripremu CTA pismenog i usmenog ispita

Osnovni cilj jest pripremiti supervizanta i TA praktičara za izlazak na CTA ispit 2025.godine.

Očekuje se da će ova grupa biti dodatna podrška kandidatu, da uz glavnog supervizora, dobije potrebnu podršku za pismeni i usmeni dio ispita. Ovakav oblik rada može biti koristan ukoliko se piše u grupi koja je tome posvećena, odnosno u grupi u kojoj svi članovi idu prema istom cilju. Tako se može pružati jedinstvena podrška prilikom pripreme pored one konkretne i specfične koje možete dobiti od voditelja/supervizora ove grupe.

Kako se ispit sastoji od dva dijela, tako će se i pripreme za ispit sastojati od dva dijela.

Prvi, duži dio, odnosit će se na pisanje ispita. Za to ćete imati predviđenih 11 termina kroz razdoblje od 13 mjeseci. Termini su:

 • RB Datum Supervizorica
  1. 22.09.2023. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  2. 27.10.2023. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  3. 17.11.2023. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  4. 01.12.2023 Maja Sedmak Cvelbar, PTSTA-P
  5. 19.01.2024. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  6. 23.02.2024. Maja Sedmak Cvelbar, PTSTA-P
  7. 22.03.2024. Alessandra Pierini, TSTA- P, O
  8. 26.04.2024. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  9. 10.05.2024. Alessandra Pierini, TSTA- P, O
  10. 05.07.2024. Maja Sedmak Cvelbar, PTSTA-P
  11. 06.09.2024. Tatjana Gjurković, TSTA-P

Teme ovog dijela biti će:

 • Objašnjavanje uputa iz ITAA/EATA Handbook-a vezano za pismeni dio
 • Objašnjavanje pojedinih pitanja i razgovora o mogućem razumijevanju pojedinih pitanja
 • Davanje smjernica vezano za reference
 • Davanje feedback- a na ono što je supervizant napisao
 • Odgovaranje na pitanja supervizanata
 • Pružanje potrebne emocionalne podrške i osnaživanje za pisanje

Očekivani rezultat jest imati spreman ispit početkom rujna kako bi ga se moglo poslati na “proof reading” te potom i u odabranu TA organizaciju (obično je to ITAA/EATA)

Drugi dio će biti kraći, te će odvijati u narednih 5 mjeseci te ćemo se tada fokusirati na pripremu za usmeni dio ispita.

 • RB Datum Supervizorica
  1. 04.10.2024. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  2. 08.11.2024. Alessandra Pierini, TSTA- P, O
  3. 06.12.2024. Maja Sedmak Cvelbar, PTSTA-P
  4. 17.01.2025. Tatjana Gjurković, TSTA-P
  5. 14.02.2025. Tatjana Gjurković, TSTA-P

Teme ovog dijela su:

 • Objašnjavanje uputa iz ITAA/EATA Handbook-a vezano za usmeni dio
 • Podrška i smjernice u pronalaženju prikladnih audio snimaka
 • Podrška i smjernice u pripremi pismenih materijala za usmeni ispit (log, preporuke itd.)
 • Odgovaranje na pitanja supervizanata
 • Pružanje potrebne emocionalne podrške i osnaživanje za pisanje

Očekivani rezultat u ovom razdoblju jest pozitivno ocijenjen pismeni dio ispita te izlazak na usmeni ispit u proljeće 2024. te zajednička proslava i refleksija na proces (za ovaj dio možemo dogovoriti naknadni termin kada ćemo znati konkretan datum izlaska na ispit).

Mjesto održavanja: online, petkom, od 11h do 15h s kraćim pauzama

Ukupno trajanje programa je 80 školskih sati.

Broj supervizanata: od 8 do 10

VAŽNO: kriteriji za uključivanje u ovu grupu

 1. spremnost na ozbiljnu posvećenost pisanja i pripreme za ispit
 2. zadovoljeni svi zahtjevi (ili mogućnost zadovoljavanja istih kroz narednih godinu dana) koji omogućavaju izlazak na ispit
 3. budući da će dio programa koji će voditi Maja i Alessandra biti na engleskom jeziku (bez prijevoda), potrebno je da ga polaznik dovoljno aktivno koriski da ga može razumjeti i sporazumjevati se na njemu

Svaki polaznik plaća 60 eura po terminu (cijena jednog sata supervizije) te je po tome cijena programa (svih 80 sati): 960 eura.

VAŽNO: plaća se cijeli program te nije moguće isti refundirati ako se odustane od programa u nekom dijelu njegovog trajanja

Uključene supervizorice:

Tatjana Gjurković, TSTA- P

Alessandra Pierini, TSTA- P, O

Maja Sedmak Cvelbar, PTSTA – P

The event is finished.

Datum

22 ruj 2023
Završeno!

Cijena

960 €

Više informacija

Više o edukaciji

Lokacija

Centar Proventus
Centar Proventus d.o.o., Rudeška cesta 179, Zagreb, Hrvatska
Website
https://centarproventus.hr
Kategorije
Centar Proventus

Organizator

Centar Proventus
Tel.
01 5813 604
Email
[email protected]
X
QR Code

Comments are closed.