Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju

Zašto je osmišljena edukacija “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”?

Radeći u odgojno-obrazovnim ustanovama, uočili smo da postoji manjak edukacija usmjerenih na osvještavanja važnosti socio-emocionalnog razvoja djeteta. Također, bili smo svjesni kako baš to područje je najmanje pokriveno u fakultetskim programima. Promatrajući djecu u odgojno-obrazovnim skupinama, uočili smo da ima mnogo djece kojoj je potrebna podrška, podržavajuća riječ i aktivnost koja će mu pomoći da se bolje osjeća, da lakše sklapa prijateljstva te općenito da lakše prati socijalna pravila i zahtjeve. Roditelje te djece također vrlo često trebaju dodatnu podršku i pomoć.

Ova iskustva u direktnom radu, potaknula su nas da osmislimo program “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”. Cilj edukacije je naučiti stručnjake kako da koristiti vještine iz terapije igrom u grupnom radu s obzirom na potrebe specifičnog djeteta. Osim na dijete, na individualnoj i grupnoj razini, stručnjaci će naučiti kako da komuniciraju s djetetovim roditeljem tako da ih roditelj “čuje” i da prodube svoju suradnju.

Edukacija sadrži 120 školskih sati raspoređenih u 10 radionica tijekom godine dana te je podržana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koji je preporučuju. Do sada je edukaciju pohađalo čak 252 stručnjaka!

Kome je edukacija namijenjena?


Edukacija je namijenjena:

– stručnjacima koji rade izravno s djecom poput odgojitelj i učitelja
– stručnim suradnicima poput psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, pedagoga.
– i druge stručnjake koji rade s djecom.

Koje su teme radionica?


Kroz teme radionica želimo ostvariti tri osnovna cilja edukacije:

  • da stručnjak bolje razumije individualne socio-emocionalne potrebe djeteta
  • da stručnjak nauči koristiti terapeutsku igru na način da odgovori na djetetove potrebe u grupnom kontekstu
  • da stručnjak nauči kako da produbi suradnju s roditeljima na način da i oni odgovaraju na djetetove socio-emocionalne potrebe

1. Osnove terapije igrom

2. Dječji mozak i emocionalno povezivanje

3. Temperament djeteta, stručnjaka, roditelja

4. Vještine nedirektivne terapije igrom

5. Anksiozna djeca

Više o edukaciji pročitajte u brošuri:

6. Agresivno ponašanje

7. Senzorna integracija i poremećaji iz spektra autizma

8. Djeca s elementima ADHD-a i darovita djeca

9.Dijete i stresne promjene

10. Integracija stečenog znanja, certifikacija

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija je raspodijeljena u 10 radionica koje se održavaju jedanput mjesečno – petak popodne (16.00- 19.30) i subotu (9.30 – 17.00).
Svaki dan je koncipiran od 4 blokova u trajanju od 90-120 minuta. Između blokova predviđene su kraće pauze. Subotom je predviđena i jedna pauza za ručak u trajanju od 60 minuta.

Tko vodi edukaciju?


Jelena Borić

Tea Knežević

tea-square

Dario Antić

dario-antic_2

Po čemu su naše edukacije posebne?


Ono što je posebno u radu Centra Proventus jest takozvani pristup usmjeren na polaznika što znači da je u svakom programu, svakoj edukaciji, svakoj radionici na prvom mjestu polaznik i dobrobit koju polaznik može dobiti za sebe.

Sve radionice Centra Proventus su iskustvene: to znači da ćete znanje i dobiti i doživjeti, osjetiti. Na taj se način naučeno brže “upisuje” u dugoročno pamćenje i naravno, bolje razumije i kasnije primjenjuje. U praksi to znači da nećete samo sjediti i loviti bilješke nego biti uključeni u niz pomno odabranih aktivnosti, uživljavati i doživljavati, povremeno se susresti s nekim vlastitim zakopanim emocijama ili se prisjetiti nekih davnih želja koje je život gurnuo u stranu.

To je nešto što polaznici radionica itekako osjete i u velikoj se mjeri vraćaju i uključuju i u druge sadržaje koje nudimo. Evo kako iskustvo na ovoj edukacije u Centru Proventus opisuju polaznici:

12095195_781286981982274_7151961322573301093_o

Cijena edukacije: 6.500,00 kn *
*Moguće je plaćati do maksimalno 15 rata (npr. 15 rata po 400 kn).
*Niža cijena, od 6 000,00 kn po osobi vrijedi za dvoje i više stručnjaka iz iste ustanove ili za polaznike koji su sudjelovali u nekoj od edukacija Centra Proventus.

Cijena uključuje:
120 školskih sati stručne edukacije
Potvrdu o sudjelovanju na edukaciji koju preporučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Pisane materijale
Osvježenja u pauzi

preloader