citat-platon

Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju

Zašto je osmišljena edukacija “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”?

Radeći u odgojno-obrazovnim ustanovama, uočili smo da postoji manjak edukacija usmjerenih na osvještavanja važnosti socio-emocionalnog razvoja djeteta. Također, bili smo svjesni kako baš to područje je najmanje pokriveno u fakultetskim programima. Promatrajući djecu u odgojno-obrazovnim skupinama, uočili smo da ima mnogo djece kojoj je potrebna podrška, podržavajuća riječ i aktivnost koja će mu pomoći da se bolje osjeća, da lakše sklapa prijateljstva te općenito da lakše prati socijalna pravila i zahtjeve. Roditelje te djece također vrlo često trebaju dodatnu podršku i pomoć.

Ova iskustva u direktnom radu, potaknula su nas da osmislimo program “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”. Cilj edukacije je naučiti stručnjake kako da koristiti vještine iz terapije igrom u grupnom radu s obzirom na potrebe specifičnog djeteta. Osim na dijete, na individualnoj i grupnoj razini, stručnjaci će naučiti kako da komuniciraju s djetetovim roditeljem tako da ih roditelj “čuje” i da prodube svoju suradnju.

Edukacija sadrži 120 školskih sati raspoređenih u 10 radionica tijekom godine dana te je podržana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koji je preporučuju. Do sada je edukaciju pohađalo čak 266 stručnjaka_inja!

Kome je edukacija namijenjena?


Edukacija je namijenjena:

– stručnjacima koji rade izravno s djecom poput odgojitelj i učitelja
– stručnim suradnicima poput psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, pedagoga.
– i druge stručnjake koji rade s djecom.

Koje su teme radionica?


Kroz teme radionica želimo ostvariti tri osnovna cilja edukacije:

  • da stručnjak bolje razumije individualne socio-emocionalne potrebe djeteta
  • da stručnjak nauči koristiti terapeutsku igru na način da odgovori na djetetove potrebe u grupnom kontekstu
  • da stručnjak nauči kako da produbi suradnju s roditeljima na način da i oni odgovaraju na djetetove socio-emocionalne potrebe

1. Osnove terapije igrom

2. Dječji mozak i emocionalno povezivanje

3. Temperament djeteta, stručnjaka, roditelja

4. Vještine nedirektivne terapije igrom

5. Anksiozna djeca

Više o edukaciji pročitajte u brošuri:

6. Agresivno ponašanje

7. Senzorna integracija i poremećaji iz spektra autizma

8. Djeca s elementima ADHD-a i darovita djeca

9.Dijete i stresne promjene

10. Integracija stečenog znanja, certifikacija

Više o edukaciji pročitajte u brošuri:

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija je raspodijeljena u 10 radionica koje se održavaju jedanput mjesečno – petak popodne (16.30- 20.00) i subotu (9.30 – 17.00).
Svaki dan je koncipiran od 4 blokova u trajanju od 90-120 minuta. Između blokova predviđene su kraće pauze. Subotom je predviđena i jedna pauza za ručak u trajanju od 60 minuta.

Tko vodi edukaciju?


Tea Knežević

tea-square

Marina Milković

Marina Milković

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom.

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Cijena edukacije: 890 € – 6.707,74 kn*
*Moguće je plaćati do maksimalno 15 rata (npr. 15 rata po 59,33 € – 447,02 kn).
*Niža cijena, od 800 € – 6027.60 kn po osobi vrijedi za dvoje i više stručnjaka iz iste ustanove ili za polaznike koji su sudjelovali u nekoj od edukacija Centra Proventus.

Cijena uključuje:
120 školskih sati stručne edukacije
Potvrdu o sudjelovanju na edukaciji
Pisane materijale
Osvježenja u pauzi

Sljedeći termin održavanja edukacije:
rujan 2023
Trenutno nema otvorenih događaja.