Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Zašto je osmišljena edukacija “Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju”
U radu s djecom s teškoćama u razvoju stručnjaci nailaze na različite izazove. Ponekad povratna informacija od djeteta nije jasna, ponekad napredak može biti teže vidljiv, ponekad je teško uspostaviti adekvatan kontakt s djetetom ili imati uspješnu komunikaciju, ponekad je teško donijeti odluku na koji dio se fokusirati u tretmanu, ponekad je teško komunicirati s roditeljima, ponekad je od raznih znanja koja stručnjak ima ipak izazov odabrati primjerenu intervenciju, kako odlučiti koristiti floortime, terapeutsku igru, art terapiju, nedirektivan pristup ili nešto drugo, kada se fokusirati na kognitivni ili emocionalni razvoj, a kada na socijalne vještine i komunikaciju…

Sve su samo neki od izazova koji se mogu općenito javiti u radu s djecom, a u ovih 35 školskih sati edukacije fokus će biti na korištenju znanja iz različitih pristupa terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Edukacija je namijenjena svim stručnjacima koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa korištenja igre i kreativnih tehnika te kroz teorijski i većim dijelom iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Girl-Drawing-on-Wall-1024x713

Kome je edukacija namijenjena?


Namijenjena je:

– svim stručnjacima koji se u svom radnom kontekstu susreću s djecom s teškoćama u razvoju
– odnosno psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, logopedima, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, asistentima u nastavi

Što ćeš naučiti?


 • Kako lakše razumjeti unutarnji svijet djeteta s teškoćama u razvoju
 • Kako razumjeti specifičnosti igre i ponašanja djeteta s teškoćama u razvoju
 • Steći znanje o različitim ulogama koje odrasla osoba može imati u odnosu s djetetom u igri te kada je važno upotrijebiti koju od njih
 • Upoznati se s različitim pristupima korištenja terapeutske igre u radu s djetetom s teškoćama u razvoju
 • Uvježbavati ne-direktivan način komunikacije s djetetom i uspostavljanje odnosa sigurnosti i povjerenja
 • Uvježbati različite načine uključivanja u djetetovu igru i proširivanja djetetove igre
 • Naučiti kako napisati i prezentirati terapeutsku priču za dijete
 • Steći znanje kako donositi odluke o intervencijama i postavljanju granica djetetu s teškoćama
 • Razviti vještine za razgovor s roditeljima vezano uz dijete s teškoćama te prenošenje znanja o potrebnom načinu rada s djetetom
  Znati kako koristiti kreativne tehnike u radu s djecom s teškoćama
  Biti dodatno motivirani i osnaženi za rad s djecom s teškoćama u razvoju
DSC_6196

Tko vodi edukaciju?


Tea Knežević

tea-square

Asja Dubravčić

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija sadrži ukupno 35 sati raspoređenih u pet dana: od srijede do nedjelje.

Prvi dan edukacija počinje u 17.00 i završava u 20.00 a preostale dane edukacija počinje u 9.30 i završava u 17.30.

ključene su dvije kraće pauze i jedna u trajanju od sat vremena za ručak.

Po čemu su naše edukacije posebne?


Ono što je posebno u radu Centra Proventus jest takozvani pristup usmjeren na polaznika što znači da je u svakom programu, svakoj edukaciji, svakoj radionici na prvom mjestu polaznik i dobrobit koju polaznik može dobiti za sebe.

Sve radionice Centra Proventus su iskustvene: to znači da ćete znanje i dobiti i doživjeti, osjetiti. Na taj se način naučeno brže “upisuje” u dugoročno pamćenje i naravno, bolje razumije i kasnije lakše primjenjuje. U praksi to znači da nećete samo sjediti i loviti bilješke nego biti uključeni u niz pomno odabranih aktivnosti, uživljavati i doživljavati, povremeno se susresti s nekim vlastitim zakopanim emocijama ili se prisjetiti nekih davnih neostvarenih želja koje je život gurnuo u stranu.

Sve to polaznici edukacija itekako osjete i u velikoj se mjeri vraćaju i uključuju i u druge sadržaje koje nudimo. Evo opisa iskustvo s ove edukacije nekih polaznika:​

Tea,-Jelena,-Tatjana-REV

Cijena edukacije: 3.500,00 kn*

Cijena s popustom iznosi 3.200,00 kn i vrijedi:
– Ako se na edukaciju prijavi više stručnjaka iz iste ustanove
– Ako je polaznik sudjelovao na nekoj od edukacija Centra Proventus (Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju, Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom, TA 101, TA 202, Terapija igrom za roditelje)
– Uplatu je moguće izvršiti plaćanjem na rate prema dogovoru. Maksimalni broj rata je 5.

Cijena uključuje:
35 školskih sati stručne edukacije iz specifičnog područja
Pisane materijale
Certifikat o sudjelovanju na edukaciji

ožujak 2020
Trenutno nema otvorenih događaja.
preloader