citat-razliciti-pristupi

Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Zašto je osmišljena edukacija “Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju”
U radu s djecom s teškoćama u razvoju stručnjaci nailaze na različite izazove. Ponekad povratna informacija od djeteta nije jasna, ponekad napredak može biti teže vidljiv, ponekad je teško uspostaviti adekvatan kontakt s djetetom ili imati uspješnu komunikaciju, ponekad je teško donijeti odluku na koji dio se fokusirati u tretmanu, ponekad je teško komunicirati s roditeljima, ponekad je od raznih znanja koja stručnjak ima ipak izazov odabrati primjerenu intervenciju, kako odlučiti koristiti floortime, terapeutsku igru, art terapiju, nedirektivan pristup ili nešto drugo, kada se fokusirati na kognitivni ili emocionalni razvoj, a kada na socijalne vještine i komunikaciju…

Sve su samo neki od izazova koji se mogu općenito javiti u radu s djecom, a u ovih 35 školskih sati edukacije fokus će biti na korištenju znanja iz različitih pristupa terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Edukacija je namijenjena svim stručnjacima koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa korištenja igre i kreativnih tehnika te kroz teorijski i većim dijelom iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Girl-Drawing-on-Wall-1024×713

Preuzmite brošuru za više informacija:

Kome je edukacija namijenjena?


Namijenjena je:

– svim stručnjacima koji se u svom radnom kontekstu susreću s djecom s teškoćama u razvoju
– odnosno psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, logopedima, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, asistentima u nastavi

Što ćeš naučiti?


 • Kako lakše razumjeti unutarnji svijet djeteta s teškoćama u razvoju
 • Kako razumjeti specifičnosti igre i ponašanja djeteta s teškoćama u razvoju
 • Steći znanje o različitim ulogama koje odrasla osoba može imati u odnosu s djetetom u igri te kada je važno upotrijebiti koju od njih
 • Upoznati se s različitim pristupima korištenja terapeutske igre u radu s djetetom s teškoćama u razvoju
 • Uvježbavati ne-direktivan način komunikacije s djetetom i uspostavljanje odnosa sigurnosti i povjerenja
 • Uvježbati različite načine uključivanja u djetetovu igru i proširivanja djetetove igre
 • Naučiti kako napisati i prezentirati terapeutsku priču za dijete
 • Steći znanje kako donositi odluke o intervencijama i postavljanju granica djetetu s teškoćama
 • Razviti vještine za razgovor s roditeljima vezano uz dijete s teškoćama te prenošenje znanja o potrebnom načinu rada s djetetom
  Znati kako koristiti kreativne tehnike u radu s djecom s teškoćama
  Biti dodatno motivirani i osnaženi za rad s djecom s teškoćama u razvoju
28947915_1480902498687382_906711211039497953_o

Tko vodi edukaciju?


Tea Knežević

tea-square

Asja Dubravčić

asja-square

Kako je edukacija organizirana?


Edukacija sadrži ukupno 35 sati raspoređenih u pet dana: od srijede do nedjelje.

Prvi dan edukacija počinje u 17.00 i završava u 20.00 a preostale dane edukacija počinje u 9.30 i završava u 17.00.

Uključene su dvije kraće pauze i jedna u trajanju od sat vremena za ručak.

Po čemu su naše edukacije posebne?


Za nas svaki polaznik je jedinstven te želimo upoznati upravo vašu jedinstvenost, podržati i poticati razvoj vaših potencijala. Kada se susretnemo na našim edukacijama, svjesni smo da svaki od polaznika ima već prethodno životno iskustvo, stečeno znanje i vještine u sklopu različitih vrsta prethodnih obrazovanja. I želimo to poštivati i cijeniti zbog čega u svom pristupu prenošenja znanja i vještina, uzimamo u obzir iskustvo i znanje svakog polaznika. Smatramo to njegovom polazišnom točkom te je uklapamo u potrebe grupe i same edukacije. Drugim riječima, u svakom našem obliku rada njegujemo takozvani pristup usmjeren na osobu.

Upravo zato naše edukacije su iskustvene i transformativne. Želimo potaknuti svakog polaznika da otkrije o sebi neke stvari koje možda nije znao/la da zna, nije do sada otkrio/la da može. Potičemo vas da povežete svoje dosadašnje znanje i iskustvo s onim kojim vam mi nudimo kako biste isto mogli integrirati u svoju praksu. Smatramo a i praksa nam to opetovano dokazuje da je to najbolji način da nova znanja i vještine postanu dio vas i vaše prakse.

U kreiranju svih naših programa (predavanja, vježbi, pitanja za diskusiju, primjera, demonstracija) puno promišljamo o vama i vašim potrebama. Želimo odgovoriti na potrebe koje smo kroz vlastito iskustvo ili u radu s vašim kolegama prepoznali da se jako često pojavljuju te vam ponuditi sadržaj kako biste zadovoljili te potrebe bilo da je riječ o potrebi za novim znanjem, emocionalnom podrškom, novim vještinama ili nečem sličnom.

U brojnim evaluacijama, dobili smo povratnu informaciju da se polaznici osjećaju prepoznato, prihvaćeno i uvaženo zbog čega nam se opetovano vraćaju. U nastavku su izjave nekih od naših dosadašnjih polaznika:

Cijena edukacije: 470 €

Cijena s popustom iznosi 424.71 € i vrijedi:
– Ako se na edukaciju prijavi više stručnjaka iz iste ustanove
– Ako je polaznik sudjelovao na nekoj od edukacija Centra Proventus (Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju, Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom, TA 101, TA 202, Terapija igrom za roditelje)
– Uplatu je moguće izvršiti plaćanjem na rate prema dogovoru. Maksimalni broj rata je 5.

Cijena uključuje:
35 školskih sati stručne edukacije iz specifičnog područja
Pisane materijale
Certifikat o sudjelovanju na edukaciji

Sljedeći termin održavanja edukacije:
Trenutno nema otvorenih događaja.